Strefa klienta: 

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Całą procedurę podzieliłam na następujące etapy:

I. Przygotowanie do przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o. o.

W przypadku   przy założeniu, że wszyscy wspólnicy prowadzą sprawy spółki, należy do procedury przekształcenia przygotować następujące dokumenty:

  • projekt uchwały w sprawie przekształcenia,
  • projekt umowy spółki z o. o.,
  • wycenę składników majątku,
  • sprawozdanie finansowe.

II. Badanie aktywów i pasywów spółki przez biegłego rewidenta.

Kolejny etap przekształcenia to zlecenie badania aktywów i pasywów spółki biegłemu rewidentowi. Musisz zatem wystąpić do sądu rejestrowego z wnioskiem o jego wyznaczenie. Biegły sporządzi opinię w ciągu dwóch miesięcy.

III. Uchwała o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o. o.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie uchwały o przekształceniu, która musi być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

Po podjęciu uchwały wspólnicy składają oświadczenie o tym, że chcą uczestniczyć w spółce z o. o. 

IV. Umowa spółki z o. o.

W tej fazie wspólnicy zawierają umowę spółki z o. o.
Umowa jest bardzo ważnym dokumentem, który powinien być co najmniej dobrze sporządzony.

V. Rejestracja spółki z o. o.

 W tym celu zarząd spółki musi złożyć plik opłaconych dokumentów do Sądu, który dokona wpisu spółki z o. o. w KRS.

 

Jeśli chcesz przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o. to zapraszam do kontaktu poniżej lub dzwoń pod nr tel. 728 92 92 77.

Przeprowadzimy Ciebie przez procedurę przekształcenia bezstresowo i profesjonalnie !!!

 

Imię* :
Nazwisko* :
E-mail* :
Telefon  :
Treść* :
  * - pola wymagane
 
© 2011 adsessor.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & CMS: www.studioproffi.pl